وبلاگ
فیلم
1

ریاضی هفتم فصل 6 جلسه 2

این جلسه شامل یک فیلم شماره 4 ادامه سه فیلم قبلی میباشد مدت فیلم :هفت دقیقه

خواندن ادامه
اخرین اخبار
2

ریاضی هفتم فصل 6 جلسه اول

این درس شامل سه فیلم می باشد ریاضی هفتم فصل 6 جلسه اول

خواندن ادامه
اخرین اخبار

آموزش قرآن نهم درس یازده و ده

فایلهای پیوست بصورت پاور پوینت میباشد در صورت امکان با سیتم عامل ویندوز و نرم افزار پاور ژوینت خوانده شود.

خواندن ادامه
اخرین اخبار

علوم هشتم فصل 14 قسمت پنجم

علوم هشتم فصل 14 قسمت پنجم

خواندن ادامه
اخرین اخبار

علوم هشتم فصل 14 قسمت سوم+ قسمت چهارم

علوم هشتم فصل 14 قسمت سوم+ قسمت چهارم

خواندن ادامه
فیلم

علوم هشتم فصل 14 قسمت اول+ قسمت دوم

علوم هشتم فصل 14 قسمت اول و دوم

خواندن ادامه
فیلم

فصل 6 جلسه ششم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فصل 6 جلسه ششم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

خواندن ادامه
اخرین اخبار

فصل 6 جلسه پنجم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فصل 6 جلسه پنجم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

خواندن ادامه
اخرین اخبار
3

ریاضی هفتم فصل 8 بردار مختصات جلسه چهارم

ریاضی هفتم فصل 8 بردار مختصات جلسه چهارم

خواندن ادامه
اخرین اخبار
2

ریاضی هفتم فصل 8 بردار مختصات جلسه سوم

ریاضی هفتم فصل 8 بردار مختصات جلسه سوم

خواندن ادامه
اخرین اخبار
دانش آموزان جدید به سال تحصیلی 1400-1401 خوش آمدید

دانش آموزان جدید به سال تحصیلی 1400-1401 خوش آمدید

اخرین اخبار
پیش ثبت نام اغاز شد

پیش ثبت نام دبیرستان رشد در پایه هفتم آغاز شد.
دانش آموزان پایه هفتم که تمایل به ادامه تحصیل در دبیرستان رشد را دارند همه روزه (بجز پنج شنبه و جمعه) از روز دوشنبه مورخ ۹۹/۴/۹ تا روز چهارشنبه مورخ۹۹/۴/۱۸ از ساعت ۸ تا ۱۲ با مراجعه به دبیرستان میتوانند پیش ثبت نام خود را انجام دهند.
آدرس: امرآباد، میدان دانشجو، ۱۶ متری مدنی، کوچه جنت، مجتمع آموزشی امام حسین، دبیرستان رشد

اخرین اخبار
2
ریاضی هفتم فصل 9 احتمال

ریاضی هفتم فصل 9 احتمال

اخرین اخبار
5
ریاضی هفتم فصل 9 آمار

ریاضی هفتم فصل 9 آمار

اخرین اخبار
1
ریاضی هفتم فصل ۶ جلسه5,6,7

ریاضی هفتم فصل ۶ جلسه5,6,7

اخرین اخبار
2
ریاضی هفتم فصل 6 جلسه اول

این درس شامل سه فیلم می باشد ریاضی هفتم فصل 6 جلسه اول

اخرین اخبار
آموزش قرآن نهم درس یازده و ده

فایلهای پیوست بصورت پاور پوینت میباشد در صورت امکان با سیتم عامل ویندوز و نرم افزار پاور ژوینت خوانده شود.

اخرین اخبار
علوم هشتم فصل 14 قسمت پنجم

علوم هشتم فصل 14 قسمت پنجم

اخرین اخبار
علوم هشتم فصل 14 قسمت سوم+ قسمت چهارم

علوم هشتم فصل 14 قسمت سوم+ قسمت چهارم

اخرین اخبار
فصل 6 جلسه پنجم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور

فصل 6 جلسه پنجم ریاضی نهم اقای ابراهیم پور